Predsteny

Sadrokartón a koštrukcia predsadenej steny sa používa na vyrovnanie muriva, alebo v prípadoch, ak je potrebné zakryť inštalačné vedenie. Zároveň môže slúžiť po vložení dostatočnej tepelnej izolácie na vylepšenie tepelných a akustických vlastností. Predsadená stena, ktorú tvorí sadrokartón, zvyšuje akustické a požiarne vlastnosti existujúcej steny. Opláštenie môže byť podobne ako u priečok jednoduché, alebo dvojité, s použitím ľubovoľného typu sadrokartónovej dosky. Ideálne je obkladať steny platňami so zhodnou výškou ako je výška miestnosti.

Konštrukcia predsadenej steny

Predsadená stena je tvorená z obvodových UW/UD profilov a zvislých CW/CD profilov. Z dôvodu tlmenia hluku doporučujeme pod obvodový profil umiestniť pružnú podložku - tesnenie. Zvislé CW/CD profily sa ukladajú v osovej vzdialenosti 60, prípadne 62,5 cm. Aby nedochádzalo k prenášaniu statických síl, je potrebné zabezpečiť klzné uloženie konštrukcie vo zvislom smere. CW/CD profily sa preto skracujú o 1 cm oproti výške stropu. Obvodové a zvislé profily sa nesmú spájať skrutkami. Sadrokartónové platne sa pripevnia TN skrutkami a vytmelia.

Tepelná izolácia

Pre dosiahnutie požadovaného tepelnoizolačného alebo akustického účinku konštrukcie je možné vložiť po zmontovaní alebo v priebehu montovania konštrukcie tepelnú izoláciu odpovedajúcej hrúbky. Ak sa nevyplňuje izoláciou celá dutina, je potrebné izolačné rohože zabezpečiť proti zosunutiu, napr. kotvami Pendex. 

Konštrukčné detaily

Návod na montáž predsadenej steny

Novinky
Nová generácia steny Rigips HABITO Viac ›
HILTI na ťahu! Viac ›
Modrá akustická doska s Activ´Air Viac ›
Stavba roka 2014 Viac ›
Nové zdravé dosky Rigips Activ’Air® Viac ›
Posuvné dvere a zárubne ECLISSE Viac ›
Nové pásky na sadrokartón Viac ›
Rigips 4 PROfesional Viac ›
Akustické sadrokartónové dosky Rigips Viac ›
LaHydro - sadrokartónová doska do mokra Viac ›