Podkrovie

Systémy využívajúce sadrokartón sú mimoriadne vhodné ak staviate alebo renovujete podkrovie. Úlohou podkrovných konštrukcií je vytvoriť v interiéri príjemné prostredie a zároveň zabezpečiť tepelnú izoláciu priestoru. Prestavba nevyužitých podkrovných priestorov ponúka možnosti rozšírenia, či získania nových obytných miestností. Je to výborný spôsob ako rýchlo a lacno získať potrebné priestory na bývanie.

Konštrukcia podhľadu - podkrovie

Podkrovná konštrukcia je tvorená z obvodových UD profilov a zavesených nosných CD profilov. Z dôvodu tlmenia hluku doporučujeme pod UD profil umiestniť pružnú podložku - tesnenie. CD profily sú zavesené pomocou kotiev, ktoré nám umožňujú vytvoriť dutinu od 3cm až do cca 45cm.  Sadrokartónové platne sa pripevnia TN skrutkami a vytmelia. Napojenie sadrokartónu a existujúcej konštrukcie doporučujeme vytmeliť akrylovým tmelom.

Parozábrana

Aplikuje sa vždy, keď majú sadrokartónové konštrukcie zatepľovaciu funkciu voči vonkajšiemu prostrediu. Funkčná parozábrana obmedzuje prúdenie vodnej pary, a tým aj jej zrážanie v mieste uloženia tepelnej izolácie. Parozábranu tvorí väčšinou polyetylénová fólia. Vyrába sa aj reflexná folia, ktorá odráža späť sálavé teplo, čím znižuje náklady na vykurovanie. Pri montáži parozábrany je treba dbať na to, aby sa jednotlivé pruhy prekrývali minimálne o 150 mm. Prekrytie musí byť orientované tak, aby do sadrokartónového opláštenia nemohla preniknúť prípadná skondenzovaná vlhkosť. Prekrytie parozábrany je nutné prelepť páskou a tým zabezpečiť jej celistvosť. Reflexná vrstva parozábrany sa nesmie dotýkať obkladu, inak sa výrazne zníži jej schopnost odrážať sálavé teplo do interiéru.

Umiestnenie parozábrany

Parozábrana sa osádza na tzv. “teplej strane” a to najčastejšie medzi tepelnú izoláciu a sadrokartónové opláštenie. Parozábranu je možné osadiť aj medzi vrstvy izolácie, ale spodná vrstva izolácie smie tvoriť maximálne 1/3 celkovej hrúbky izolácie.

Tepelná a zvuková izolácia

Hrúbku izolácie treba voliť s ohľadom na požadovaný tepelný odpor konštrukcie. Pre podkrovie sa doporučuje hrúbka minimálne 25cm. Tepelnú izoláciu je vhodné aplikovať vo viacerých vrstvách, aby sa zamedzilo vzniku tepelných mostov. Prvá vrstva (12 až 16 cm) sa ukladá medzi krokvy tak, aby sa úplne neuzavrel priestor medzi izoláciou a strešnou krytinou (vetranie strešného plášťa).  Druhá vrstva (4 až 6 cm) sa ukladá priečne na prvú vrstvu, tak aby boli krokvy zakryté po celej šírke.

Konštrukčné detaily

Návod na zateplenie podkrovia

Novinky
Nová generácia steny Rigips HABITO Viac ›
HILTI na ťahu! Viac ›
Modrá akustická doska s Activ´Air Viac ›
Stavba roka 2014 Viac ›
Nové zdravé dosky Rigips Activ’Air® Viac ›
Posuvné dvere a zárubne ECLISSE Viac ›
Nové pásky na sadrokartón Viac ›
Rigips 4 PROfesional Viac ›
Akustické sadrokartónové dosky Rigips Viac ›
LaHydro - sadrokartónová doska do mokra Viac ›