Úvod / / Zákaznícky servis

Zákaznícky servis

Pred realizáciou každého projektu, počas realizácie ako aj po ukončení prác, sme Vám neustále k dispozícii na našom zákazníckom servise. Radi Vám odpovieme na Vaše otázky, prípadne uvítame aj Vaše pripomienky.

FAQ - najčastejšie otázky a odpovede

Kde všade sa dajú sadrokartóny použiť?

Sadrokartón je ideálna technológia pre podhľady, stropy, podkrovie ale aj nenosné priečky a predsadené steny, všeobecne platí, že ho nájdeme takmer na každej stavbe. Sadrokartón Akustický možno tiež použiť ako prvok, ktorý výrazne zlepšuje parametre sadrokartónovej konštrukcie z hľadiska akustického.

Prečo sú sadrokartóny tak obľúbené?

Sadrokartóny urýchľujú a zjednodušujú stavbu. Sadrokartónové dosky sú ľahké a pevné, manipulácia s nimi je jednoduchá. Sadrokartón prispieva k tvorbe mikroklímy tým, že prebytočnú vlhkosť absorbuje a v suchom období opäť uvoľňuje. S doskou Rigips Air Active vieme dokonca trvalo skvalitniť ovzdušie doma či v kancelárii. Neutralizuje totižto voľne prchavé látky v ovzduší, najmä formaldehyd. Výsledkom je čistý vzduch v interiéri.

Akými farbami môžeme natierať sadrokartónové konštrukcie?

Pre sadrokartónové povrchy sú vhodné disperzné farby na báze akrylátovej farby aplikované natieraním, valčekovaním alebo striekaním. Asi najvhodnejšie a najčastejšie je nanášanie pomocou valčeka.  Pred vykonaním povrchových úprav sadrokartónových konštrukcií sa odporúča vyrovnať nasiakavosť podkladu základným penetračným náterom

Aké sadrokartónové dosky je vhodné použiť v kúpeľni?

V kúpeľni je z dôvodu zvýšenej vzdušnej vlhkosti nutné použiť dosky zelené, ktoré sú impregnované. Podmienkou ich použitia je prerušovaný výskyt vlhkosti počas 24 - hodinového cyklu.

Akú majú požiarnu odolnosť sadrokartónové dosky?

Požiarna odolnosť je schopnosť konštrukcií odolávať účinkom požiaru a zabrániť jeho rozšíreniu za konštrukciu. Požiarna odolnosť teda závisí od celej skladby konštrukcie a jej overovanie sa vykonáva podľa platných noriem STN. Konkrétne hodnoty požiarnych odolností konštrukcií sa nachádzajú v požiarnych katalógoch vydávaných firmami, ktoré sa zaoberajú výrobou sadrokartónových systémov (Praktikum požiarnej ochrany Rigips, Protipožiarny katalóg Lafarge/Siniat).
Pre stavebné výrobky sa uvádza vlastnosť reakcia na oheň, podľa ktorej sú výrobky zadelené do niekoľkých tried. Sadrokartón sa radí do skupiny materiálov stupňa horľavosti A – nehorľavé.

Aké sú zásady pre správnu dilatáciu sadrokartónových konštrukcií?

Vždy je nutné rešpektovať dilatáciu objektu a jeho konštrukciu. Všeobecne platí že dilatačné úseky priečky sú 15m dĺžky a pre stropy je to každých 100m2. Tieto úseky sú od seba oddelené dilatáciou, ktorá nesmie byť oslabením stavebno-fyzikálnych vlastností. V mieste dilatácie musí preto v každom reze dodržaná frekvencia opláštenia a prípadne musí prebiehať súvisle minerálna izolácia.

Je možné použiť sadrokartón na stavbu krbov?

Sadrokartón nepoužívajte pre stavbu krbu a to ani sadrokartón protipožiarny! Slovo protipožiarny v tomto prípade znamená, že dokáže odolávať dlhší čas ohňu, než dôjde k prestupu ohňa cez dosku. Samotný sadrokartón bez správného odizolovania je pre stavbu krbu nevhodný, nie je prispôsobený tomu, aby bol dlhodobo vystavovaný teplotám okolo 300°C. Papier se začne odlupovať a jadro sadrokartónovej dosky rozpadávať. Sadrokartónová doska sa montuje na kovovú konštrukciu, ktorá má inú tepelnú rozťažnosť, ako samotná doska. Pri zahriatí na 300°C dochádza k veľkému pnutiu vo vnútri krbu. 

Ak máte akékoľvek otázky, na ktoré ste nenašli odpoveď, s dôverou nás kontaktujte. Radi Vám odpovieme.

Ako vešať predmety na sadrokartonové konštrukcie?

Ako opraviť sadrokartón?

Novinky
Nová generácia steny Rigips HABITO Viac ›
HILTI na ťahu! Viac ›
Modrá akustická doska s Activ´Air Viac ›
Stavba roka 2014 Viac ›
Nové zdravé dosky Rigips Activ’Air® Viac ›
Posuvné dvere a zárubne ECLISSE Viac ›
Nové pásky na sadrokartón Viac ›
Rigips 4 PROfesional Viac ›
Akustické sadrokartónové dosky Rigips Viac ›
LaHydro - sadrokartónová doska do mokra Viac ›