LEMARCK Slovakia - sadrokartónové systémy

SUCHÁ OMIETKA – OBKLAD STIEN SADROKARTÓNOM

Výhodná a vysoko produktívna technológia v prípadoch, keď je podklad (murivo, betónová stena a pod.) tak nerovný, že by použitie klasických omietok by bolo nerentabilné. Podstatou tzv. suchej omietky je priamy obklad existujúcich stien sadrokartónovými doskami hrúbky 12,5 mm pomocou špeciálnych sadrových lepidiel na sadrokartón.

Potrebné materiály:
suchá omietka obklad stien SDK