LEMARCK Slovakia - sadrokartónové systémy

SADROKARTÓN

Základným stavebným prvkom sadrokartónových systémov je sadrokartón. Jedná sa o sendvičovú kombináciu sadrového jadra a špeciálneho papiera (kartónu). Sadrokartón sa vyrába v rôznych hrúbkach a dĺžkach, s rôznym zložením sadrového jadra. Táto rozmanitosť umožňuje vybrať si pre konkrétnu stavebnú konštrukciu vždy ten správny rozmer a kvalitu sadrokartónovej platne.

Druhy sadrokartónových platní

Sadrokartónové platne rozlišujeme podľa účelu, pre ktorý sú určené na:

Rozmery sadrokartónových platní

Najpoužívanejší sadrokartón je hrúbky 12,5 mm. Dodávajú sa aj sadrokartónové platne v hrúbkach: 6 mm – ohýbateľné, 9,5 mm – tzv. hobby a 15 mm, 18 mm, ktoré sa používajú z dôvodov požiarnych alebo akustických.  Platne sa vyrábajú väčšinou v šírke 125 cm alebo 120 cm. Najčastejšou dĺžkou je 200 cm, možné sú aj dĺžky 250, 260, 275 a 300 cm.
Dĺžku sadrokartónových platní pre priečky a predsadené steny je vhodné voliť podľa výšky tak, aby sa nemuseli vytvárať vodorovné škáry.

Hrany sadrokartónových platní

Pozdĺžne hrany sadrokartónových platní sú už vo výrobe upravené tak, aby pri optimálnom množstve tmelu potrebného na pretmelenie zvislých a vodorovných špár bola  dosiahnutá čo najvyššia pevnosť spoja.

Ponúkame dva druhy hrán:

Povrchová úprava sadrokartónu

Povrch sadrokartónu je možné natierať, maľovať, tapetovať a obkladať. Pred maľbami je vhodné sadkrokartónové a zatmelené plochy ošetriť vhodnou penetráciou, aby sa vyrovnala rozdielna nasiakavosť kartónu a špárovacieho tmelu.